เมื่อนั้น พระยามังกรกัณฐ์วัยหนุ่มใจหาญได้พิจารณาราชคดีเสร็จกิจก็ผ่อนลมห